Actuele informatie

De decentralisaties zijn voor gemeenten uitdagende en complexe operaties. Hier vindt u nieuws en voorbeelden uit Noord-Holland en daarbuiten. Heeft u nieuws? Deel het met ons.

Nieuwe Wmo
20-01-2015

Ambtelijke BUCH-fusie 'in principe' akkoord

De gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo zijn akkoord gegaan met een principebesluit voor de ambtelijke fusie van de ...

Wonen en zorg
12-03-2014

Zuid-Kennemerland en IJmond starten pilot woningzoekenden

De gemeenten en woningcorporaties in Zuid-Kennemerland en IJmond hebben besloten te starten met een pilot ‘Huren bij de overburen’. Zandvoort ...

Nieuwe Wmo
13-02-2014

Convenant wijk- en gebiedsgerichte jeugdhulp getekend in IJmond

Op woensdag 12 februari 2014 hebben vertegenwoordigers van de JGZ Kennemerland, Socius, MEE, OCK Het Spalier, Bureau Jeugdzorg Noord-Holland en de ...

02-02-2014

Uitgeest kiest voor Bergen, Castricum en Heiloo

In de vergadering van donderdagavond 30 januari heeft de gemeenteraad van Uitgeest het besluit genomen om de samenwerking met Bergen, Castricum en ...

Nieuwe Wmo
12-11-2013

Verkenning bestuurlijke toekomst IJmond-gemeenten

Gedeputeerde Staten stellen de gemeenten in de IJmond voor om een verkenner aan te stellen, die in overleg met de gemeenten Velsen, Beverwijk, ...

Nieuwe Wmo
24-10-2013

Informatieavonden over toekomst van Uitgeest

Hoe ziet de nabije toekomst eruit van het gemeentebestuur en van de ambtelijke organisatie van de gemeente Uitgeest? Die vragen staan centraal op 20 ...

Nieuwe Wmo
16-10-2013

Geslaagde IJmond-commissie over regionale samenwerking

Dinsdag 15 oktober was de eerste bijeenkomst van de gemeenteraden van de vier IJmond-gemeenten om te inventariseren of een eensluidend standpunt over ...

Nieuwe Wmo
09-10-2013

Raadsbijeenkomst IJmond-gemeenten

Op dinsdag 15 oktober om 19:30 uur vindt in Heemskerk een raadsbijeenkomst plaats. Het doel is om na te gaan of de raden van de vier IJmond-gemeenten ...

Nieuwe Wmo
01-10-2013

Decentralisaties in de IJmond

De taken die gemeenten in 2015 krijgen op het terrein van de Jeugdzorg, Awbz en Participatiewet stonden centraal op 25 september 2013. De ...

Nieuwe Wmo
17-09-2013

Nieuwe Wmo-leverancier in Uitgeest

Voor de levering van Wmo-hulpmiddelen heeft de gemeente Uitgeest per 1 oktober 2013 in Medipoint/Harting-Bank een nieuwe leverancier.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.